Puheterapia


Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä ja sitä kautta osallisuutta omassa elämässä. Puheterapialla kuntoutetaan puheen, kielen, vuorovaikutuksen, kommunikaation, suualueen motoriikan, nielemisen ja syömisen, lukemisen ja kirjoittamisen sekä äänen ongelmia. Puheterapeutti on valmistunut logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi ja saanut Valviralta (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) oikeuden käyttää puheterapeutin ammattinimikettä.

Kelan puheterapia

Tarjoan yksilöpuheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä ja rahoittajana sekä maksaa kuntoutujan etuudet. Puheterapian määrä ja toteuttamispaikka käyvät ilmi Kelan tekemästä päätöksestä, jonka perustana on lähettävän tahon lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma. Vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa toteutan työni voimassa olevan Kelan palvelukuvauksen mukaisesti.

Tutustu tarkemmin:

Kansaneläkelaitos

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Palvelunkuvaus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat

Kelan matkakorvaukset