Tietoja minusta


FM, puheterapeutti, Helsingin yliopisto 2010

Työkokemus

Yksityinen ammatinharjoittaja vuodesta 2019

Yksityinen terapiakeskus 2017–2019

Perusterveydenhuolto 2010–2017

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta vuonna 2010. Valmistumisen jälkeen työskentelin ensin puheterapeuttina perusterveydenhuollossa, minkä pohjalta minulla on laaja-alainen kokemus myös puheterapeuttisesta arvioinnista, vanhempien ja lähiympäristöjen ohjaamisesta sekä työskentelystä moniammatillisessa työyhteisössä. Toimin myös usean vuoden ajan osana kehitysvammahuollon moniammatillista työryhmää, jossa osallistuin kuntoutussuunnitelmien laatimiseen lapsille ja nuorille, joiden kommunikaatiovaikeuksien taustalla on kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvat vaikeudet.

Minulla on kokemusta puheterapeuttisesta kuntoutuksesta monenlaisten lapsiasiakkaiden kanssa. Olen työskennellyt perheiden kanssa, joiden lapsella on puheen ja/tai kielen kehityksen viivästymä, kielellinen erityisvaikeus, lukivaikeus, puhemotoriikan hallinnan vaikeutta ja epäselvä puhe, dyspraksia, äännevirheitä, syömisen vaikeuksia, laaja-alainen kehitysviivästymä, kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvia vuorovaikutuksen vaikeuksia. Olen tottunut käyttämään työssäni tarpeen mukaan erilaisia keinoja visualisoida puhetta, kuten tukiviittomia, kuvia sekä nopeaa piirtämistä puheen tuoton ja ymmärtämisen tukena.

Kielitaito

Terapiakielenä suomi, vanhempien ohjaus myös englanniksi.

Ammatillisia lisäkoulutuksia

2022 Musiikkiterapia ja musiikin käyttö kontakti- ja vuorovaikutustaitojen kuntoutuksessa, 1 pv (Kuntoutuskouluttajat)

2022 Puhetta kohti – tietoa ja kokemuksia valikoivan puhumattomuuden hoidossa, 2 pv (Kuntoutuskouluttajat)

2022 Kuvat kielihäiriöisen lapsen kuntoutuksessa – verkkokoulutus, 3 h (Kipinäkeskus)

2022 Ytimessä – monipuolista kommunikointia ydinsanaston avulla -verkkokoulutus, 3 h (Kipinäkeskus)

2022 A Sensory Motor Aapproach to Apraxia of Speech, 1 pv (Talk Tools)

2022 Milloin ja miten käytät erilaisia apuvälineitä puheterapian tukena?, 1 pv (Äännekoulu)

2022 Puutteellisin aistein kohti mielekästä tekemistä: aistimonivammaisten lasten kuntoutus, 1 pv (Kuntoutuskouluttajat)

2021-2022 Mentalisaatio kuntoutustyössä, 1,5 op (Marjo Valtonen)

2021-2022 Erityislapsen hyvä arki – lasten moniammatillisen kuntoutuksen osaaja, 5 op (Kuntoutuskouluttajat)

2021 Mitä vikaa syömisessä? & Syömisen terapiasta, 1 op (Kuntoutuskouluttajat)

2021 AAC-keinoja käyttävien lasten kielellisten taitojen tukeminen, 1 pv (Kipinäkeskus)

2021 Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus, ½ päivää (Kipinäkeskus)

2021 Kielijänne – tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, 1 pv (Snellman kesäyliopisto)

2020 Etäpuheterapiaa (Äännekoulu)

2019 Pivotal Response Training- menetelmäkoulutus, 2 pv (Professio)

2019 Faceformer-terapia ja myofunktionaalinen terapia, 1 pv (Äännekoulu)

2019 Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, 1 pv (Sirpa Tarvainen)

2019 Introduction to Prompt, 2 pv (Prompt Institute)

2018 Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin, 2 pv (Kipinäkeskus)

2018 Picture Exchange Communication System (Pecs) level 1, 2 pv (Pyramid Educational Consultants)

2018 Suun ja kasvojen alueen myofaskiaalinen käsittely, 1 pv (Terapeija)

2018 Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra ja termiset hoidot, 1 pv (Terapeija)

2017 Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa, 1 pv (Terapeija)

2017 The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention, 3 pv (Terapeija)

2017 Integrated Treatment of Feeding, Speech  and mouth funktion in pediatrics, 3 pv (Talk Tools /Terapeija)

2017 Kommunikaation kolmio ja kulmakivet, 1 pv (Terapeija)

2017 Apusanamenetelmä puheen kuntoutuksessa (Tuula Savinainen-Makkonen)

2016-2017 Puhumattomasta lapsesta kielenkärkiäänteisiin, 5 pv (Terapeija) 2015-2016 Oral Placement Therapy, tasot 1 ja 2, 4 pv (Talk Tools/Terapeija)